สมาชิกห้องปฏิบัติการ

มืออาชีพและเชี่ยวชาญ

Portrait of Mature Woman

Drew Carlyle

หัวหน้างานโครงการ

Businessman with Glasses

Ash Marcus

ที่ปรึกษาการวิจัย

Smiling Man with Tie

Charlie McMann

เพื่อนหลังปริญญาเอก

Portrait of Mature Woman

จอร์แดนปาร์คเกอร์

หัวหน้างานโครงการ